Einarsvika

einarsvika
Einarsvika eller Einersvika kommer enten av tresorten einer eller av navnet Einar eller Einer. Navnet Einer er en variant av Einar, og ingen av dem har noe med tresorten å gjøre.

Kommunen har i senere år brukt navnet Einarsvika som hentyder til navnet Einar, men dette er ukjent som mannsnavn i distriktet, i alle fall fra 1600-tallet og utover til midt på 1800-tallet. I alle gamle papirer, og i kart fra utskiftingen i 1875 er navnet skrevet Einersvika. Einer har også vært et vanlig navn i distriktet, i hvert fall gjennom 1600- og 1700-tallet og til litt inn på 1800-tallet. Einer må derfor anses som det historisk riktige navnet, men hvorvidt dette stammer fra mannsnavnet Einer eller fra tresorten einer, kan neppe avgjøres. Den offisielle skrivemåten bør derfor endres til Einersvika, som utvilsomt er det rette.

Kontaktinformasjon

Einarsvika / Einersvika er en offentlig badeplass og har ingen kontaktinformasjon

Facebook
Twitter
E-post
Print

Vis deg fram!

Driver du næring på Sørlandet som kan være interessant for tilreisende, campingturister eller hytteeiere?

I Visit-portalen blir bedriften din sett av opptil 6.000 potensielle kunder hver eneste måned. 

Visning på nettportalen

Pris fra 1.000,- pr/år.
  • Opptil 6.000 månedlige besøk på Visit-portalen
  • Du blir godt synlig for hytteeiere, campingfolk og turister
  • Synlighet i kampanjer i sosiale medier hos våre partnere
  • Bedriften blir markedsført nyhetsbrev

Priser fra 1.000,- pr/år omfatter visning av bedriftsinformasjon, foto, video og kontaktinformasjon, samt markedsføring i sosiale medier. Visning er et løpende abonnement som blir fakturert årlig. Ta kontakt for mer informasjon.